Gwarancja wysy艂ki w 24h馃摝

close info bar

Koszyk

Suma

EUR

CHECKOUT

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MINDSTATE.PL

 

SPIS TRE艢CI:

 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
 2. US艁UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y
 4. SPOSOBY I TERMINY P艁ATNO艢CI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 7. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADY DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W
 10. POSTANOWIENIA KO艃COWE
 11. WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

 

Ten Regulamin Sklepu Internetowego zosta艂 przygotowany przez prawnik贸w serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy www.mindstate.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo偶e zrzec si臋 praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia um贸w mniej korzystne dla konsumenta ni偶 postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s膮 niewa偶ne, a w ich miejsce stosuje si臋 przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te偶 postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw konsument贸w przys艂uguj膮cych im na mocy bezwzgl臋dnie wi膮偶膮cych przepis贸w prawa, a wszelkie ewentualne w膮tpliwo艣ci nale偶y t艂umaczy膰 na korzy艣膰 konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy i nale偶y je stosowa膰.

1.     POSTANOWIENIA OG脫LNE

1.1.         Sklep Internetowy dost臋pny pod adresem internetowym www.mindstate.pl prowadzony jest przez MINDSTATE - WIKTOR P艁ECHA wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, posiadaj膮cego: adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci i adres do dor臋cze艅: ul. Klubowa 22, 02-847 Warszawa, NIP 9512529435, REGON 520420656, adres poczty elektronicznej: [email protected].

1.2.         Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do konsument贸w, jak i do przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego, chyba 偶e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3.         Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwi膮zku z realizacj膮 postanowie艅 niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s膮 w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno艣ci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://mindstate.pl/pl/privacy-policy/. Polityka prywatno艣ci zawiera przede wszystkim zasady dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a tak偶e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plik贸w cookies oraz narz臋dzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup贸w jest dobrowolne. Podobnie zwi膮zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj膮cego ze Sklepu Internetowego Us艂ugobiorc臋 lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze偶eniem wyj膮tk贸w wskazanych w polityce prywatno艣ci (zawarcie umowy oraz obowi膮zki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.         Definicje:

1.4.1.         DZIE艃 ROBOCZY 鈥 jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.         FORMULARZ KONTAKTOWY 鈥 Us艂uga Elektroniczna, interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym umo偶liwiaj膮cy bezpo艣redni kontakt z Us艂ugodawc膮.

1.4.3.         FORMULARZ ZAM脫WIENIA 鈥 Us艂uga Elektroniczna, interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do elektronicznego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

1.4.4.         KLIENT 鈥 (1) osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 鈥 kt贸ra zawar艂a lub zamierza zawrze膰 Umow臋 Sprzeda偶y ze Sprzedawc膮.

1.4.5.         KODEKS CYWILNY 鈥 ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.         NEWSLETTER 鈥 Us艂uga Elektroniczna, elektroniczna us艂uga dystrybucyjna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt贸ra umo偶liwia wszystkim korzystaj膮cym z niej Us艂ugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us艂ugodawcy cyklicznych tre艣ci kolejnych edycji newslettera zawieraj膮cego informacje o Produktach, nowo艣ciach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.         PRODUKT(1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawieraj膮ca tre艣膰 cyfrow膮 lub us艂ug臋 cyfrow膮 lub z nimi po艂膮czona w taki spos贸b, 偶e brak tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej uniemo偶liwi艂by jej prawid艂owe funkcjonowanie)  b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

1.4.8.         REGULAMIN 鈥 niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.9.         SKLEP INTERNETOWY 鈥 sklep internetowy Us艂ugodawcy dost臋pny pod adresem internetowym: www.mindstate.pl.

1.4.10.     SPRZEDAWCA; US艁UGODAWCAWiktor P艂echa prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 MINDSTATE - WIKTOR P艁ECHA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, posiadaj膮cy: adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci i adres do dor臋cze艅: ul. Klubowa 22 02-847 Warszawa, NIP 9512529435, REGON 520420656, adres poczty elektronicznej: [email protected].

1.4.11.     UMOWA SPRZEDA呕Y 鈥撯 (1) umowa sprzeda偶y Produktu (w przypadku rzeczy ruchomych oraz rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi), (2) umowa o dostarczanie Produktu (w przypadku tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej), (3) umowa o 艣wiadczenie lub korzystanie z Produktu (w przypadku us艂ugi innej ni偶 cyfrowa oraz pozosta艂ych Produkt贸w)  zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.12.     US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.     US艁UGOBIORCA 鈥 (1) osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 鈥 korzystaj膮ca lub zamierzaj膮ca korzysta膰 z Us艂ugi Elektronicznej.

1.4.14.     USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.15.     ZAM脫WIENIE 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮.

2.     US艁UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.         W Sklepie Internetowym dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce Us艂ugi Elektroniczne: Formularz Kontaktowy, Formularz Zam贸wienia oraz Newsletter.

2.1.1.         Formularz Kontaktowy 鈥 korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna si臋 po wykonaniu przez Us艂ugobiorc臋 艂膮cznie dw贸ch kolejnych krok贸w 鈥 (1) przej艣cia do zak艂adki 鈥濳ontakt鈥 i (2) klikni臋ciu na stronie Sklepu Internetowego po wype艂nieniu Formularza Kontaktowego pole 鈥濿y艣lij鈥. W Formularzu Kontaktowym niezb臋dne jest podanie przez Us艂ugobiorc臋 nast臋puj膮cych danych: imi臋 i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz wpisanie tre艣ci zapytania.
W celu sprawniejszej obs艂ugi, Us艂ugobiorca mo偶e r贸wnie偶 poda膰 nast臋puj膮ce dane: imi臋, adres poczty elektronicznej oraz tre艣膰 zapytania.

2.1.1.1.         Us艂uga Formularza Kontaktowego 艣wiadczona jest nieodp艂atnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako艅czeniu z chwil膮 przes艂ania zapytania.

2.1.2.         Formularz Zam贸wienia 鈥 korzystanie z Formularza Zam贸wienia rozpoczyna si臋 z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z艂o偶enie Zam贸wienia nast臋puje po wykonaniu przez Klienta 艂膮cznie dw贸ch kolejnych krok贸w 鈥 (1) po wype艂nieniu Formularza Zam贸wienia i (2) klikni臋ciu na stronie Sklepu Internetowego po wype艂nieniu Formularza Zam贸wienia pola 鈥Kupuj臋鈥 鈥 do tego momentu istnieje mo偶liwo艣膰 samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi komunikatami oraz informacjami dost臋pnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zam贸wienia niezb臋dne jest podanie przez Klienta nast臋puj膮cych danych dotycz膮cych Klienta: imi臋, nazwisko, adres (kraj, naw ulicy, numer domu, kod pocztowy, miejscowo艣膰), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz膮cych Umowy Sprzeda偶y: Produkt/y, ilo艣膰 Produktu/贸w, miejsce i spos贸b dostawy Produktu/贸w, spos贸b p艂atno艣ci. W wypadku Klient贸w nieb臋d膮cych konsumentami mo偶liwe jest tak偶e podanie nazwy firmy.

2.1.2.1.         Us艂uga Elektroniczna Formularz Zam贸wienia 艣wiadczona jest nieodp艂atnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako艅czeniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia za jego po艣rednictwem albo z chwil膮 wcze艣niejszego zaprzestania sk艂adania Zam贸wienia za jego po艣rednictwem przez Us艂ugobiorc臋.

2.1.3.         Newsletter 鈥 korzystanie z Newslettera mo偶liwe jest poprzez - (1)  podanie w zak艂adce 鈥濶ewsletter鈥 widocznej na  stronie Sklepu Internetowego w polu 鈥濶ewsletter鈥 imienia oraz adresu poczty elektronicznej i klikni臋ciu pola 鈥Subscribe鈥 - z chwil膮 klikni臋cia pola 鈥濻ubscribe鈥  Us艂ugobiorca zostaje zapisany na Newsletter, (2) podanie w okienku 鈥濸OP-UP鈥 pojawiaj膮cego si臋 na ekranie Us艂ugobiorcy imienia oraz adresu poczty elektronicznej i klikni臋ciu pola 鈥Subscribe鈥 z chwil膮 klikni臋cia pola 鈥濻ubscribe鈥  Us艂ugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.         Us艂uga Elektroniczna Newsletter 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma mo偶liwo艣膰, w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si臋 z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Us艂ugodawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub te偶 pisemnie na adres: ul. Klubowa 22 02-847 Warszawa.

2.2.         Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urz膮dzenie multimedialne z dost臋pem do Internetu; (2) przegl膮darka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (3) zalecana minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu: 1024x768; (4) w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej mo偶liwo艣ci zapisu plik贸w Cookies oraz obs艂ugi Javascript.

2.3.         Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych oraz praw autorskich i w艂asno艣ci intelektualnej Us艂ugodawcy oraz os贸b trzecich. Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

2.4.         Tryb post臋powania reklamacyjnego dotycz膮cy Us艂ug Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6 Regulaminu.

3.     WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y

3.1.         Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.         Cena Produktu lub wynagrodzenie za produkt uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podane jest w z艂otych polskich i zawiera podatki. O 艂膮cznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami, a gdy charakter Produktu nie pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na wcze艣niejsze obliczenie wysoko艣ci 鈥 sposobie, w jaki b臋d膮 one obliczane, a tak偶e o kosztach dostawy (w tym op艂atach za transport, dostarczenie lub us艂ugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo偶na ustali膰 wysoko艣ci tych op艂at 鈥 o obowi膮zku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego, w tym tak偶e w trakcie sk艂adania Zam贸wienia oraz w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y. W razie Umowy Sprzeda偶y Produktu zawieranej na czas nieoznaczony lub obejmuj膮cej prenumerat臋 Sprzedawca podaje w ten sam spos贸b 艂膮czn膮 cen臋 lub wynagrodzenie obejmuj膮ce wszystkie p艂atno艣ci za okres rozliczeniowy, a gdy Umowa Sprzeda偶y przewiduje sta艂膮 stawk臋 - tak偶e 艂膮czne miesi臋czne p艂atno艣ci.

3.3.         Procedura zawarcia Umowy Sprzeda偶y w Sklepie Internetowym za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia

3.3.1.         Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.         Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

3.4.         Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost臋pnienie Klientowi tre艣ci zawieranej Umowy Sprzeda偶y nast臋puje poprzez (1) udost臋pnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre艣膰 Umowy Sprzeda偶y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.     SPOSOBY I TERMINY P艁ATNO艢CI ZA PRODUKT

4.1.         Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y:

4.1.1.         P艂atno艣膰 got贸wk膮 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki.

4.1.2.         P艂atno艣ci elektroniczne i p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem serwisu Stripe.com 鈥 mo偶liwe aktualne sposoby p艂atno艣ci okre艣lone s膮 na stronie Sklepu Internetowego w zak艂adce informacyjnej dotycz膮cej sposob贸w p艂atno艣ci oraz na stronie internetowej https://stripe.com/en-pl.

4.1.2.1.         Rozliczenia transakcji p艂atno艣ciami elektronicznymi i kart膮 p艂atnicz膮 przeprowadzane s膮 zgodnie z wyborem Klienta za po艣rednictwem serwisu Stripe.com. Obs艂ug臋 p艂atno艣ci elektronicznych i kart膮 p艂atnicz膮 prowadzi:

4.1.2.1.1.        Stripe.com - sp贸艂ka Stripe Payments Europe, Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia).

4.2.         Termin p艂atno艣ci:

4.2.1.         W przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci elektronicznych albo p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

4.2.2.         W przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci got贸wk膮 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.

5.     KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1.         Dostawa Produktu dost臋pna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.         Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak艂adce informacyjnej dotycz膮cej koszt贸w dostawy oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

5.3.         Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby dostawy Produktu:

5.3.1.         Przesy艂ka kurierska

5.3.2.         Przesy艂ka kurierska pobraniowa.

5.4.         Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano kr贸tszy termin. W przypadku Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin, kt贸ry jednak nie mo偶e przekroczy膰 5 Dni Roboczych. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

5.4.1.         W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 鈥 od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2.         W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci got贸wk膮 za pobraniem 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

6.     PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1.         Niniejszy punkt 6. Regulaminu okre艣la procedur臋 rozpatrywania reklamacji wsp贸ln膮 dla wszystkich reklamacji sk艂adanych do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci reklamacji dotycz膮cych Produkt贸w, Um贸w Sprzeda偶y, Us艂ug Elektronicznych oraz pozosta艂ych reklamacji zwi膮zanych z dzia艂aniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego. 

6.2.         Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Klienta na przyk艂ad:

6.2.1.         pisemnie na adres: ul. Klubowa 22 02-847 Warszawa;

6.2.2.         w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

6.3.         Przes艂anie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji mo偶e nast膮pi膰:

6.3.1.         na adres: ul. Klubowa 22 02-847 Warszawa;

6.3.2.         do paczkomatu WAW515M po podaniu numeru telefonu 512-672-950.

6.4.         Zaleca si臋 podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci  lub braku zgodno艣ci z umow膮; (2) 偶膮dania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodno艣ci z Umow膮 Sprzeda偶y lub o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y; oraz (3) danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.         W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez sk艂adaj膮cego reklamacj臋 w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowi膮zany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawc臋..

6.6.         Do reklamacji mog膮 zosta膰 za艂膮czone przez sk艂adaj膮cego reklamacj臋 dowody (np. zdj臋cia, dokumenty lub Produkt) zwi膮zane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca mo偶e tak偶e zwr贸ci膰 si臋 do sk艂adaj膮cego reklamacj臋 z pro艣b膮 o podanie dodatkowych informacji lub przes艂anie dowod贸w (np. zdj臋cia), je偶eli u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋..

6.7.         Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 

6.8.         Podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci ustawowej Sprzedawcy s膮 okre艣lone powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poni偶ej wskazane s膮 dodatkowe informacje dotycz膮ce przewidzianej przez prawo odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy za zgodno艣膰 Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y:

6.8.1.         W przypadku reklamacji Produktu 鈥 rzeczy ruchomej 鈥 zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda偶y zawartej ze Sprzedawc膮 do dnia 31. grudnia 2022 r. okre艣laj膮 przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowi膮zuj膮cym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczeg贸lno艣ci art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te okre艣laj膮 w szczeg贸lno艣ci podstaw臋 i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wzgl臋dem Klienta, je偶eli sprzedany Produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia). Zgodnie z art. 558 搂 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta nieb臋d膮cego konsumentem zostaje wy艂膮czona.

6.8.2.         W przypadku reklamacji Produktu 鈥 rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wy艂膮czeniem jednak rzeczy ruchomej, kt贸ra s艂u偶y wy艂膮cznie jako no艣nik tre艣ci cyfrowej 鈥 zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeda偶y zawartej ze Sprzedawc膮 od dnia 1. stycznia 2023 r. okre艣laj膮 przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowi膮zuj膮cym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczeg贸lno艣ci art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te okre艣laj膮 w szczeg贸lno艣ci podstaw臋 i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wzgl臋dem konsumenta, w razie braku zgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y.

6.9.         Poza odpowiedzialno艣ci膮 ustawow膮 na Produkt mo偶e zosta膰 udzielona gwarancja 鈥 jest to odpowiedzialno艣膰 umowna (dodatkowa) i mo偶na z niej skorzysta膰, gdy dany Produkt jest obj臋ty gwarancj膮. Gwarancja mo偶e by膰 udzielona przez inny podmiot ni偶 Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczeg贸艂owe warunki dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci na podstawie gwarancji, w tym tak偶e dane podmiotu odpowiedzialnego za realizacj臋 gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej s膮 dost臋pne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotycz膮cym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, 偶e w przypadku braku zgodno艣ci Produktu z umow膮 Klientowi z mocy prawa przys艂uguj膮 艣rodki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz 偶e gwarancja nie ma wp艂ywu na te 艣rodki ochrony prawnej.

6.10.      Zawarte w punkcie 6.8.2. Regulaminu postanowienia dotycz膮ce konsumenta stosuje si臋 r贸wnie偶 do Klienta b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮 zawieraj膮c膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.

7.     POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADY DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR

7.1.         Metody rozwi膮zywania spor贸w bez udzia艂u s膮du to mi臋dzy innymi (1) umo偶liwienie zbli偶enia stanowisk stron, np. poprzez mediacj臋; (2) zaproponowanie rozwi膮zania sporu, np. poprzez koncyliacj臋 oraz (3) rozstrzygni臋cie sporu i narzucenie stronom jego rozwi膮zania, np. w ramach arbitra偶u (s膮d polubowny). Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Klienta b臋d膮cego konsumentem z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, zasady dost臋pu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiot贸w zajmuj膮cych si臋 polubownym rozwi膮zywaniem spor贸w dost臋pne s膮 na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/

7.2.         Przy Prezesie Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w dzia艂a tak偶e punkt kontaktowy kt贸rego zadaniem jest mi臋dzy innymi udzielanie konsumentom informacji dotycz膮cych pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich. Z punktem konsument mo偶e si臋 skontaktowa膰: (1) telefonicznie 鈥 dzwoni膮c pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomoc膮 poczty elektronicznej 鈥 przesy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres: [email protected] lub (3) pisemnie lub osobi艣cie 鈥 w Centrali Urz臋du przy placu Powsta艅c贸w Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

7.3.         Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅: (1) wniosek o rozstrzygni臋cie sporu do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego  (2) wniosek w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zania sporu do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich). Porady udzielane s膮 mi臋dzy innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, op艂ata za po艂膮czenie wg taryfy operatora).

7.4.         Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn膮 i wieloj臋zyczn膮 stron臋 internetow膮 z punktem kompleksowej obs艂ugi dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug (wi臋cej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

8.     PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

8.1.         Konsument, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e w terminie 14 dni kalendarzowych odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶e zosta膰 z艂o偶one na przyk艂ad:

8.1.1.         pisemnie na adres: ul. Klubowa 22 02-847 Warszawa;

8.1.2.         w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

8.1.3.         w formie elektronicznej za po艣rednictwem stronie https://mindstate.pl/pl/returns/.

8.2.         Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odst膮pienia od umowy mo偶e nast膮pi膰:

8.2.1.         na adres: ul. Klubowa 22 02-847 Warszawa.

8.2.2.         do paczkomatu WAW515M po podaniu numeru telefonu 512-672-950.

8.3.         Przyk艂adowy wz贸r formularza odst膮pienia od umowy zawarty jest w za艂膮czniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost臋pny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument mo偶e skorzysta膰 ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

8.4.         Bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋:

8.4.1.         dla umowy, w wykonaniu kt贸rej Sprzedawca wydaje Produkt, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jego w艂asno艣ci (np. Umowa Sprzeda偶y) 鈥 od obj臋cia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik, a w przypadku umowy, kt贸ra: (1) obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach 鈥 od obj臋cia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz臋艣ci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produkt贸w przez czas oznaczony 鈥 od obj臋cia w posiadanie pierwszego z Produkt贸w;

8.4.2.         dla pozosta艂ych um贸w 鈥 od dnia zawarcia umowy.

8.5.         W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

8.6.         Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

8.6.1.         Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o艣wiadczenia konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Produktu 鈥 rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy dost臋pny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 konsument, chyba 偶e konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. W przypadku Produkt贸w 鈥 rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomym z elementami cyfrowymi) - je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt od konsumenta, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

8.6.2.         W przypadku Produkt贸w - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy, zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produktu przed jego up艂ywem. 

8.6.3.         Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.7.         Mo偶liwe koszty zwi膮zane z odst膮pieniem przez konsumenta od umowy, kt贸re obowi膮zany jest ponie艣膰 konsument:

8.7.1.         W przypadku Produkt贸w - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

8.7.2.         W przypadku Produkt贸w - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) 鈥搆lient ponosi koszt przesy艂ki zwrotnej.

8.7.3.         W przypadku Produktu -  us艂ugi, kt贸rej wykonywanie 鈥 na wyra藕ne 偶膮danie konsumenta 鈥 rozpocz臋艂o si臋 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy, konsument, kt贸ry wykonuje prawo odst膮pienia od umowy po zg艂oszeniu takiego 偶膮dania, ma obowi膮zek zap艂aty za 艣wiadczenia spe艂nione do chwili odst膮pienia od umowy. Kwot臋 zap艂aty oblicza si臋 proporcjonalnie do zakresu spe艂nionego 艣wiadczenia, z uwzgl臋dnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je偶eli cena lub wynagrodzenie s膮 nadmierne, podstaw膮 obliczenia tej kwoty jest warto艣膰 rynkowa spe艂nionego 艣wiadczenia.

9.     POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W

9.1.         Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte s膮 skierowane i tym samym wi膮偶膮 wy艂膮cznie Klienta lub Us艂ugobiorc臋 nieb臋d膮cego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla um贸w zawartych od tego dnia nieb臋d膮cego tak偶e osob膮 fizyczn膮 zawieraj膮c膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.

9.2.         Sprzedawcy przys艂uguje prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y w tym wypadku mo偶e nast膮pi膰 bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta 偶adnych roszcze艅 w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.         Odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za Produkt lub braku zgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y zostaje wy艂膮czona. .

9.4.         Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. .

9.5.         Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda偶y. .

9.6.         Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie Us艂ugobiorcy stosownego o艣wiadczenia.

9.7.         Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta, bez wzgl臋du na jej podstaw臋 prawn膮, jest ograniczona 鈥 zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie 鈥 do wysoko艣ci zap艂aconej ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y, nie wi臋cej jednak ni偶 do kwoty jednego tysi膮ca z艂otych. Ograniczenie kwotowe, o kt贸rym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszcze艅 kierowanych przez Us艂ugobiorc臋/Klienta w stosunku do Us艂ugodawcy/Sprzedawcy, w tym tak偶e w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzeda偶y lub niezwi膮zanych z Umow膮 Sprzeda偶y. Us艂ugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci. Sprzedawca nie ponosi tak偶e odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.

9.8.         Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮/Us艂ugodawc膮 a Klientem/Us艂ugobiorc膮 zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy/Us艂ugodawcy.

10.4.      Dodawanie opinii przez Klient贸w nie mo偶e by膰 wykorzystywane do dzia艂a艅 bezprawnych, w szczeg贸lno艣ci do dzia艂a艅 stanowi膮cych czyn nieuczciwej konkurencji, czy te偶 dzia艂a艅 naruszaj膮cych dobra osobiste, prawa w艂asno艣ci intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub os贸b trzecich. Klient dodaj膮c opini臋 obowi膮zany jest do dzia艂ania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

10.5.      Opinie mog膮 by膰 udost臋pniane bezpo艣rednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewn臋trznym serwisie zbieraj膮cym opinie, z kt贸rym wsp贸艂pracuje Sprzedawca i do kt贸rego odsy艂a na stronie Sklepu Internetowego (w tym tak偶e za pomoc膮 zewn臋trznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).

10.6.      Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodzi艂y od jego Klient贸w, kt贸rzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje nast臋puj膮ce dzia艂ania, aby sprawdzi膰, czy opinie pochodz膮 od jego Klient贸w:

10.6.1.     Opublikowanie opinii wystawianej za pomoc膮 formularza dost臋pnego bezpo艣rednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcze艣niejszej weryfikacji przez Sprzedawc臋. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodno艣ci opinii z Regulaminem, w szczeg贸lno艣ci na sprawdzeniu, czy osoba opiniuj膮ca jest Klientem Sklepu Internetowego 鈥 w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokona艂a zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupi艂a opiniowany Produkt. Weryfikacja nast臋puje bez zb臋dnej zw艂oki.

10.6.2.     Sprzedawca wysy艂a swoim Klientom (w tym tak偶e za pomoc膮 zewn臋trznego serwisu zbieraj膮cego opinie, z kt贸rym wsp贸艂pracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej 鈥 w ten spos贸b dost臋p do formularza opinii otrzymuje wy艂膮cznie Klient, kt贸ry dokona艂 zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.

10.6.3.     W razie w膮tpliwo艣ci Sprzedawcy lub zastrze偶e艅 kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klient贸w lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupi艂 dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania si臋 z autorem opinii celem wyja艣nienia i potwierdzenia, 偶e faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokona艂 zakupu opiniowanego Produktu.

10.7.      Wszelkie uwagi, odwo艂ania od weryfikacji opinii, czy te偶 zastrze偶enia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupi艂 dany Produkt mog膮 by膰 zg艂aszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.

10.8.      Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klient贸w oraz nie zniekszta艂ca opinii lub rekomendacji Klient贸w w celu promowania swoich Produkt贸w. Sprzedawca udost臋pnia opnie zar贸wno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udost臋pnia sponsorowanych opinii.

10.  POSTANOWIENIA KO艃COWE

11.1.      Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.

11.2.      Zmiana Regulaminu:

11.2.1.     Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z wa偶nych przyczyn, to jest: zmiany przepis贸w prawa; zmiany sposob贸w lub termin贸w p艂atno艣ci lub dostaw, podlegania obowi膮zkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy 艣wiadczonych Us艂ug Elektronicznych; dodania nowych Us艂ug Elektronicznych; konieczno艣ci przeciwdzia艂ania nieprzewidzianemu i bezpo艣redniemu zagro偶eniu zwi膮zanemu z ochron膮 Sklepu Internetowego, w tym Us艂ug Elektronicznych i Us艂ugobiorc贸w/Klient贸w przed oszustwami, z艂o艣liwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagro偶eniami dla cyberbezpiecze艅stwa 鈥 w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

11.2.2.     Powiadomienie o proponowanych zmianach wysy艂ane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wej艣cia w 偶ycie tych zmian, z zastrze偶eniem zmiana mo偶e by膰 wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Us艂ugodawca: (1) podlega obowi膮zkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie kt贸rego zobowi膮zany jest do zmiany Regulaminu w spos贸b, kt贸ry uniemo偶liwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyj膮tku zmieni膰 sw贸j Regulamin, aby przeciwdzia艂a膰 nieprzewidzianemu i bezpo艣redniemu zagro偶eniu zwi膮zanemu z ochron膮 Sklepu Internetowego, w tym Us艂ug Elektronicznych i Us艂ugobiorc贸w/Klient贸w przed oszustwami, z艂o艣liwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagro偶eniami dla cyberbezpiecze艅stwa. W dw贸ch ostatnich przypadkach, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian nast臋puje ze skutkiem natychmiastowym, chyba 偶e mo偶liwe lub konieczne jest zastosowanie d艂u偶szego terminu wprowadzenia zmian, o czym ka偶dorazowo powiadamia Us艂ugodawca.

11.2.3.     W przypadku um贸w o charakterze ci膮g艂ym (np. 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej 鈥 Konto) Us艂ugobiorca ma prawo rozwi膮za膰 umow臋 z Us艂ugodawc膮 przed up艂ywem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwi膮zanie takie staje si臋 skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ci膮g艂ym, zmieniony Regulamin wi膮偶e Us艂ugobiorc臋, je偶eli zosta艂 prawid艂owo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwi膮za艂 w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Us艂ugobiorca mo偶e zaakceptowa膰 wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnowa膰 z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze ni偶 umowy ci膮g艂e, zmiany Regulaminu nie b臋d膮 w 偶aden spos贸b narusza膰 praw nabytych Us艂ugobiorcy przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmian Regulaminu, w szczeg贸lno艣ci zmiany Regulaminu nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na ju偶 sk艂adane lub z艂o偶one Zam贸wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda偶y.

11.2.4.     W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowa艂a wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op艂at lub podwy偶szeniem obecnych konsument ma prawo odst膮pienia od umowy.

11.3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu Cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne w艂a艣ciwe przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

11.  WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY
(ZA艁膭CZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy
(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

    Adresat:

MINDSTATE - WIKTOR P艁ECHA
ul. Klubowa 22 02-847 Warszawa
mindstate.pl
[email protected]

    Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych towar贸w(*) umowy dostawy nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy o dzie艂o polegaj膮cej na wykonaniu nast臋puj膮cych towar贸w(*)/o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*)

 

    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

    Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w)

    Adres konsumenta(-贸w)

    Podpis konsumenta(-贸w) (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

    Data

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.

 

Nasza strona u偶ywa plik贸w cookies